Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2005) > Dergi > Köprü
Dergi
Üç Aylık Fikir Dergisi
Bahar 2005, Sayı: 90
Risale-i Nur Enstitüsü tarafından çıkarılan ve ele aldığı konuları Bediüzzaman Said Nursi’nin ve Risale-i Nur hareketinin görüşleri ve çözüm önerileri doğrultusunda değerlendiren Köprü dergisi, üstadın düşünce, sanat, bilim, toplum vb. konulardaki fikirlerinin geniş bir hülasası niteliğinde. Bediüzzaman’ın, hemen her kesimce farklı okumalara tâbi tutulduğu, kimileyin müdafaası yapılan görüş doğrultusunda birçok vasfının ‘törpülenmek’ istendiği ve salt rejim aleyhtarı veya milliyetçi-muhafazakâr yahut devletçi... şeklinde derinliksiz yaklaşımlarla anıldığı düşünüldüğünde derginin (sunacağı alternatiflerin) önemi bir kat daha artıyor.
Editörün ifadesiyle, entelektüellerle Risale-i Nur okuyucuları arasında bir buluşma noktası olmayı hedefleyen dergi, bu bilimsel kaygıyla, meseleleri akıl, delil, analiz ve sentezden faydalanılan belgeselci bir titizlikle ele alma gayretinde. Özellikle Risale-i Nur kongreleri ve Said Nursi’ye ayrılan özel sayılarda bu kaygı daha da belirginleşiyor. Demokrasi; medeniyet; hürriyet, meşruiyet ve cumhuriyet; devlet ve iktidar; bilgi ve siyaset vb. çetrefilli kavramların ve konuların ana ilkeler çerçevesinde masaya yatırıldığı bu tartışmalardan en fazla nasibini alan mevzular ise, dinler arası diyalog ve farklılıkların buluşma noktası: Said Nursi.
Son üç sayısını yoksulluk, nefisperestlik, bilim ve din dosyalarına ayıran Köprü’nün 90. sayısı “Sivil Toplum ve İletişim” kapağıyla yayımlandı. Batı’da ve Osmanlı’da sivil toplum fikrinin gelişimi, bu fikir etrafında mütalaa edilen eski ve yeni toplumsal sistemler ve STK’larla ilgili bazı öneriler bu bölümde değinilen hususlar arasında. İletişim kavramı ise, iç iletişim, kişiler arası iletişim ve insanın evrenle iletişimi şeklinde üç kategoride ve çeşitli alt başlıklarla müzakere edilmiş.
Bu sayının dikkat çeken diğer başlıkları: Mustafa Özcan’ın, devlet, hilafet ve cumhuriyet gibi çeşitli kavramları tarihî perspektif içinde irdelediği “İslamî Hareketler ve İslam Devleti Mefhumu”; Rıdvan Ziyaoğlu’nun, “Bohr-Einstein Kavgasında Bediüzzaman’ın Yeri”; Taha Çağlaroğlu’nun, “Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman”; Sadık Yalsızuçanlar’ın, Bediüzzaman’ın resmî kadrolarla çatışmaya girmemesine karşılık uzlaşmaya da düşmemesini sivil itaatsizlik olarak sunduğu ve bu düşüncesini Nursi’nin hayatından kesitler ve sözlerinden alıntılarla pekiştirdiği “Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Bediüzzaman Said Nursi”. / Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et