Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2004) > Asılıyorum > Gizli NATO görüşmelerini ifşa ediyorum!
Asılıyorum
Gizli NATO görüşmelerini ifşa ediyorum!
Ali Cengiz Tuğrul
ÖNCELİKLE...
Değerli okuyucularım,
Yaz dönemi çalışmalarım için şirin İsrail’in şirin mi şirin bir kıyı beldesine gidiyorum.
Giderken de İsrail’le Türkiye arasında özenle tesis edilmiş olan barış ve işbirliği havasını bozmaya çalışanları esefle kınıyorum.
Amerikalı bir gazetecinin sözüm ona istihbaratına, o istihbarata dayanarak yazdıklarına da inanmıyorum.
Peynir ekmeklerini yerken, ona inanma temayülünde olanlara da şaşıyorum.
Akıllarını da mı yediler!
Onları uyarıyorum!
Bakın hem de köşemden uyarıyorum!
Canım özgürlük savaşçılarının dört kapalı duvar arasında, can sıkıntısından yaptıkları üç-beş münferit hadiseyi afişe ederek dünya kamuoyunun gözü önüne seren o sözde
gazetecinin ipiyle kuyuya inilmez.
Belki inilir, ama asla çıkılmaz.
O Amerikalı kendini önce insan, sonra gazeteci addedebilir belki.
Ama bizim şartlarımız bize özgüdür.
Dört bir yanımız düşmanla çevrilidir.
Düşmanlar da öyle aklı ermezlerin sandığı gibi sınır ötemizde filan değildir.
‘Şu putlarını kır’ dediğimizde reddedenleri mi ararsınız!
Reddetmekle de kalmayıp ‘sen önce kendi putunu kır’ diye karşılık verenleri mi ararsınız!
Sanki koca köşe yazarı değiliz de Karaköy İskelesi’nde kocakarıyız!
Bu yüzden Ben* Kendimi* yani koskoca Ali Cengiz Tuğrul’u önce işkenceci, sonra gazeteci olarak addediyorum.
(Ben ve Kendim derken bilerek büyük yazıyorum.)
Ben Kendimi addetmesem de kamuoyunca zaten öyle biliniyorum.
Önce gazeteci olsaydım, utanmaz olsam da mesleki gereklilikten ötürü bu insanlık ayıbı üstüne iki satır döktürürdüm.
Ama önce işkenceci olduğum için işkenceyi faş edeni faş etmeyi kendime kutsal görev addediyorum.
Bunu da beni tanıyan herkes biliyor, görüyor, okuyor.
Bana göre iyi de ediyorum.
Bu tavrımdan da gocunmuyorum.
Sözün kısası; sizlerden bir aylık tatil sebebi ile ayrılıyorum.
“Biz şimdi ne yapacağız, Ali Cengiz Tuğrul’suz nasıl nefes alacağız” dediğinizi duyar gibi oluyorum.
“Olayları nasıl ters yorumlayacağız, eğriyi doğrudan nasıl ayıramayacağız” diye kaygılanmanızı da anlıyorum.
Bu yüzden şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şeyi yaptım.
Basına kapalı gerçekleştirilen Nato toplantılarının tutanaklarını ele geçirdim.
Giderayak onları tercüme ettim.
İyi bir tercüman olmadığımı itiraf etmeliyim.
Bu yüzden cümleler biraz düşük ama meramı ifade ediyor.
Artık idare edeceksiniz.
İlk bölümde Nato’ya bambaşka bir ruh, bambaşka bir perspektif vermeye çalışan Başkan’ımın görüşlerini okuyacaksınız.
İkinci bölümde Başkan’a ve onun yüksek irfanına laf söylemeye cesaret eden haddini bilmezlerin teklif ve tavsiye sandıkları bir takım acayipliklere şahit olacaksınız.
Ebu Garib’de yaşananların yanında, bu türden acayipliklerin karşısında olduğumu bu vesile ile tekrar hatırlatmak isterim.
 
 
NİYETİMİZ ALMAKTIR TÜM ORTADOĞU’YU
Nadide Akıllılar Topluluğudur Organizasyonumuz.
Netameli Alışveriş Tacirliğidir Ortaklığımız.
Niçin Atlantik Topluluğu Olsun ki?
Neden Atlantik’te Tedirgin Oyalanalım?
Niçin Avrasya Teşkilatımız Olmasın?
Niçin Afrika’da da Tezgahımız Olmasın?
Neden Asya’da Tazyikimiz Olgunlaşmasın?
Nutuk Atmakla Teşkilat Olunmaz.
Nanemolla Adamlarla da Teşkilatçılık Oynanamaz.
Nemelazımcı Aylak Teamüllerimiz de Olmamalı.
Nöbetleşe Ayarlamalarla Takım Olunmalıdır.
Nüfuzla Ayakta Tutmalıyız Organizasyonumuzu.
Nato Anlaşması Tecdid Olunmalı.
Netice Almalıyız Tüm Ortaklarımızla.
Niçin Aramızda Tefrika Olsun ki?
 
Ne Altın Topraklardır Ortadoğu!
Nasıl Amerika Tebelleş Olmasın?
Nihayetinde Avrupa da Tatmin Olsun.
Natamamız Avrupa Teşkilatımız da Olmazsa.
Neden Almanya da Toplamasın Ordusunu?
Necatımız Antlaşmamıza Taahhütümüzle Olacaktır.
Niyetimiz Almaktır Tüm Ortadoğu’yu.
 
Nakledemiyoruz Amerika’ya Tüm Ortadoğu’yu.
Nakletmeli Amerikalılığı Tüm Ortadoğu’ya.
Nitekim Avrupalılığı da Taşımalısınız Oraya.
Nakaratı Artırırsak Toparlarız Ortalığı.
Neden Ağalık Taslamayalım Ortadoğu’da?
 
Nahif Ataklarımızla Teslim Olmayacaklardır.
Nasıl Atacağız Teröristleri Ortadoğu’dan?
Nümayişler Artıyor Topluca Oralarda.
Nefes Aldırmıyorlar Tedhişçiler Ortaklarımıza.
Naralar Atarak Tepeliyorlar Oğlanlarımızı.
Neticesiz Askeri Teşebbüslerimiz Oldu.
Nerede Amerika’nın Tecrübeli Ordusu?
Neden Armut Topluyoruz Oralarda?
Nüfuzumuz Atılganlığımızla Takviye Olmalı.
Nasıl Apaçileri Tırpanladık Ortalıktan.
Nokta Atışlarla Tepelemeliyiz Onları da.
Nükleer Ateşle de Telef Olunabilirler.
Napalm Atmayı da Tasarlayabilir Ordumuz.
Nallamalı Arapların Tümünü Ortadoğu’da!
Namuslarına da Aslında Tecavüz Olunmalıdır.
Namaz da Aslında Terk ettirilmeli Ortadoğu’da.
Niyaz da Akabinde Tasfiye Olunacaktır.
Nato’ da Azametli Tehdit Oluşturmalıyız.
Nato’da Azametli Tehdit Oluşturamazsak;
Nasılsa Acilen Toz olacağız Ortadoğu’dan.
 
 
NİYAZIMIZ AKLISELİM TARİKİNDE OLMANIZDIR
Nadide Akıllılar Topluluğuymuş Organizasyonumuz!
Naçar Aptallar Topluluğu Olmasın!
Namütenahi Açgözlülüğünüzle Tahrik Olmayacağız.
Nahoş Ahlaksız Teklifleriniz Onaylanamaz.
Nakledemezsiniz Asılsız Teorilerinizi Oralara.
 
Nakzediyor Aldığınız Tedbirler Ortaklığınızı.
Nihayetinde Anlayacaksınız Tutumunuzun Olumsuzluğunu.
Netameli Adımlarla Taharet Olmaz.
Niteleyemeyiz Akillikle Tehditkar Otoritenizi.
Namzettir Aşınmaya Topyekûn Otoriteniz.
Nümayişlerin Artması Tahakkümünüzle Orantılıdır.
Nice Adiliklerle Tutunamaz Ordunuz.
Namertlik Akıyor Tacizci Ordunuzdan.
Namı da Adamakıllı Tarumar Olmuştur.
 
Nezahatli Adaleti Taşımalı Organizasyonumuz.
Necat Arzuluyorsak Tutarlı Olmalıyız.
Nişan Almamalısınız Topraklarını Ortadoğu’nun.
Niyazımız Aklıselim Tarikinde Olmanızdır.
Nafile, Ataklar Tasarlasanız da Ortadoğu’da.
Napalm Atsanız da Teslim Olmayacaklardır.
Nakzediyor Amerika’yı Tüm Olanlar.
Nabzını Aslında Tutmalı Ortadoğu’nun.
Nallanıyor Amerikalılar Tüfekle Ortadoğu’da.
Nallanıyor Amerikalılar Tankla Ortadoğu’da.
Nallanıyor Amerikalılar Topla Ortadoğu’da.
Naaşlarını Alamıyorlar Teşkilat Ortaklarınız.
Nasıl Affettireceksiniz Taksiratınızı Onlara da.
Namağlup Askerleriniz Terliyorlar Oralarda.
Nafiledir Arabistan’da Telef Olmamak.
 
Nizam Adaletle Temin Olunur.
Nitekim Ahlaksızlıklar Tasvip Olunamaz.
Nasihat Almalı Tüm Ortaklarımız.
Nasihat Almayan Tekdir Olunur.
Nasihat Alan Takdir Olunur.
Nedamet Asil Toplumların Onurudur.
Nemrut Adamlar Tiksindirici Olur.
Nedametle Askerleriniz Terk etsinler Ortadoğu’yu.
Nedametle Amerikalılar Terk etsinler Onursuzluğu.
Nitekim Alabildiğine Temkinli Olmalıyız.
 
Neferlerimiz Adalet Timsali Olmalı.
Namusuna Acizlerin Tebelleş Olunmamalı.
Namussuz Ayaktakımı Tasfiye Olmalı.
Namussuzlukla Ayakta Tutamayız Onurumuzu.
Namussuzluk Atılganlıkla Tevil Olunamaz.
Nihayet de Ayrışması Teşkilatımızın Olağandır.
Nasihat Almazsak Teşkilatımız da Olmayacaktır.
Nasıl Adil Tavırlıydı Osmanlılar.
Nakşetmeliyiz Aslında Tecrübesini Osmanlı’nın.
Nizam-ı Alem Tesis Olunmalıdır.
Neticede Alabildiğine Teyakkuzda Olunmalı.
Nato’da Alternatif Teklifleri Olgunlaştırmalısınız.
Nato’da Alternatif Teklifleri Olgunlaştıramazsanız;
Nah Alırsınız Tüm Ortadoğu’yu!
 
SON SÖZ
Nato’ya nota verilmez.

Paylaş Tavsiye Et